Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookie odnosi się do E-usługi Solar Energy Analisys znajdującej się na domenie www.solary.org oraz domenach pokrewnych (landing page).Dokument ten określa zasady ochrony prywatności użytkowników E-usługi w związku z ich przetwarzaniem w ramach dostępnych funkcjonalności (w tym danych osobowych), także dla celów świadczenia użytkownikom usług drogą elektroniczną.

 

 

 1. Administrator E-usługi oraz danych w nich przetwarzanych

 

Administratorem E-usługi i zarazem administratorem danych o użytkownikach z niej korzystających jest Tomasz Janiak Architekt z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pogodnej 3 lok. 20, 15-354 Białystok, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Białymstoku, NIP 542-290-87-82, REGON 200661089 (Usługodawca).

 

 1. Rodzaje danych zbieranych podczas procesu rejestracji i logowania

 

W celu poprawnego działania E-usługi niezbędna jest rejestracja użytkowników. W celu jej dokonania niezbędne jest wypełnienie formularza, w którego skład wchodzą dane osobowe (adres email) oraz hasło. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek w celu świadczenia funkcjonalności dostępnych w E-usłudze podanie takich danych jest konieczne.

Zebrane podczas procesu rejestracji dane (również osobowe) będą przetwarzane przez Usługodawcę dla celów i sposób zgodny z treścią oświadczenia oraz Regulaminu korzystania z E-usługi dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy. Zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182) Użytkownik pa prawo do wglądu do swoich danych oraz ich ewentualnej poprawy w sposób opisany w Regulaminie E-usługi.

 

 1. Rodzaje danych zbieranych automatycznie

 

Podczas każdej wizyty Użytkownika w E-usłudze, w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące poszczególnej sesji, które nie pozwalają one na dokładną identyfikację Użytkownika. Wśród nich znajdują się:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

 • czas nadejścia zapytania,,

 • pierwszy wiersz żądania http,

 • kod odpowiedzi http

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referal link)

 • informacje o przeglądarce użytkownika.

 • Informacje o typie systemu operacyjnego

 • pozostałe informacje wykorzystywane w celach statystycznych

 

 1. Sposób wykorzystywania danych

 

Podane przez Użytkownika dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona przez niego zgoda, będą przetwarzane tylko w celu i zakresie, obejmującym konkretną zgodą lub w celu dozwolonym ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane do analizy zachowania Użytkowników na stronie internetowej E-usługi oraz do zbierania danych demograficznych i geograficznych o Użytkownikach przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi analitycznych oraz wykorzystane do celów remarketingowych.

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 • Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę

 • Jeżeli obowiązek udostępnienie tych danych wynika z przepisów prawna.