Polski

Podstawy - Jak działają biogazownie?

biogazownie

Z roku na rok coraz poważniej podchodzi się do kwestii ochrony środowiska. Co za tym idzie, na całym świecie powstaje wiele nowych inwestycji ekologicznych. Jedną z nich jest bez wątpienia innowacyjna biogazownia. To właśnie dzięki niej możliwe jest pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co pozwala znacznie zminimalizować zużycie cennego węgla czy paliwa.

Podstawy - Jak powstaje energia wodna?

energia wodna, oze

Dawniej energia wytwarzana za pomocą ruchów wody, wykorzystywana była w niemal każdym gospodarstwie czy domu. Z jej użyteczności zdawano sobie sprawę już w starożytności - na przykład na terenie obecnej Grecji stawiano młyny wodne, przeznaczone do mielenia ziarna na mąkę.

Podstawy - Co to są panele fotowoltaiczne?

panele fotowoltaiczne, panele PV

Rozwój alternatywnych źródeł energii nabrał obecnie niebywale dynamicznego tempa. Rozwiązania ekologiczne są wykorzystywane już nie tylko w przemyśle, ale również przez poszczególne gospodarstwa domowe. Jedną z najpopularniejszych form eksploatowania potencjału przyrody są panele fotowoltaiczne.

Podstawy - Co to jest energia geotermalna?

Energia geotermalna jest energią odnawialną produkowaną przez jądro Ziemi, gromadzącą się w skałach, gruntach oraz w wodach, które wypełniają pory oraz szczeliny skalne. Występuje w formie gorącej wody lub pary wodnej, bazując na wodach, które cyrkulują w przepuszczalnej warstwie skorupy ziemskiej poniżej 1000 m.

Podstawy - w jaki sposób działa energia wiatrowa?

energia wiatrowa, OZE

W poszukiwaniu źródeł odnawialnej energii ludzie w naturalny sposób zwracają się ku przyrodzie, której olbrzymi potencjał jest niemal niewyczerpalny. Wykorzystywana jest więc między innymi energia wodna i słoneczna, dzięki czemu zasilane są przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Istotną rolę odgrywa również energetyka wiatrowa. Na czym polega?

Podstawy - Kolektory słoneczne to nie to samo co panele PV

solary, kolektory słoneczne

Decydując się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, uwaga wielu ludzi najczęściej kierowana jest w stronę słońca. To bowiem z naszej najbliższej gwiazdy może być ona czerpana. Zanim jednak rozpocznie się proces montażu odpowiednich urządzeń, powinniśmy dokonać wyboru interesującego nas rozwiązania. Będzie on zależny od tego, jaki efekt chcemy uzyskać.

Podstawy - Co to jest biomasa?

Jednym z najbardziej znanych form odnawialnych źródeł energii jest energia pochodzenia słonecznego. Rzadziej stosowana i nieco mniej znana jest biomasa, która becnie stanowi około 10% energii, jaka jest zużywana na całym świecie.

Podstawy - Co to są biopaliwa i dlaczego warto z nich korzystać?

Zapotrzebowanie na energię utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Problemem jest jednak dość gwałtowne uszczuplanie zasobów węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej.

Podstawy - Co to jest instalacja solarna i z czego się składa?

instalacja solarna, projektowanie instalacji solarnej

Życie we współczesnych czasach to życie pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony wszechobecna technika i ciągły jej rozwój, który niewątpliwie wpływa na jakość życia. Z drugiej strony, świadomość zanikającej natury, przyrody, w którą człowiek coraz bardziej ingeruje, przystosowując ją do swoich potrzeb. Czy można obydwie te rzeczy połączyć?

Podstawy - Co to jest OZE i dlaczego warto z nich korzystać?

odnawialne źródła energii

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest świadome korzystanie z energii, które pozwoli na zmniejszenie jej deficytu, a także będzie korzystne dla naszego środowiska. Warto więc zainteresować się odnawialnymi źródłami energii, które mogą okazać się więcej, niż satysfakcjonującymi źródłami do zaspokojenia potrzeb na energię.

Strony