Polski

Kolektory słoneczne to nie tylko korzyść finansowa...

kolektory_sloneczne_to_nie_tylko_korzysc_finansowa

Wg danych IEO, dotychczas sprzedano w Polsce ok. 1.6 mln m2 kolektorów słonecznych. Ich świadomy wybór wpływa na znaczne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, zatem również na jakość życia nas wszystkich.

OZE szybko się rozwijają, ale czy Polacy czują bluesa?

solar energy analysis - opłacalność kolektorów słonecznych

Teoretycznie odnawialne źródła energii, takie jak kolektory słoneczne mają w Polsce wielu zwolenników, a ich rynek rozwija się bardzo szybko. Czy jednak przeciętny Kowalski myśli o korzystaniu z zielonej energii? Wg danych GUS w 2013 roku łączny udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu ciepła, prądu i paliw transportowych wynosił 11,2 proc.

Proces pozyskiwania dotacji i montażu kolektorów: ustalenia przed audytem

Jednymi z najczęstszych powodów skłaniających ludzi do rezygnacji z inwestycji w energię solarną są: wysoka cena, skompilowany proces pozyskiwania dotacji oraz brak wiary w ekonomiczną opłacalność tego sposobu pozyskiwania energii. Czy jest tak faktycznie – przekonajcie się sami, śledząc krok po kroku proces instalacji kolektorów.