Panele słoneczne, panele fotowoltaiczne (PV), baterie słoneczne – podstawowe informacje wraz z zestawieniem

panele słoneczne, panele fotowoltaiczne

 

Panele słoneczne dzielą się na kilka typów, rozróżnionych pod względem materiału i sposobu ich produkcji. Wszystkie z nich mają swoje właściwości, którą krótko i w prosty sposób spróbujemy przybliżyć w tym artykule. Wspomnimy również o najnowszej technologii paneli PV, nazywanej „drugą generacją”.

 

Panele monokrystaliczne
Ten rodzaj paneli PV jest złożony z monokrystalicznych ogniw krzemu, które mają kształt ośmiokąta i osiągają wydajność 14-17%. Cena tych paneli jest najwyższa ze wszystkich paneli PV, w związku z kosztami ich produkcji. Są one sztywne, dlatego też muszą być umieszczane w sztywnej ramie, w celu ich ochrony. Panele monokrystaliczne są wykonane z pojedynczego kryształu krzemu. Posiadają charakterystyczny, ciemny kolor.

 

Panele polikrystaliczne
Ogniwa polikrystaliczne mają kwadratowy kształt, a ich wydajność sięga 12-14%. Podobnie jak ma to miejsce z wydajnością, ich cena jest nieco niższa, niż ma to miejsce w przypadku paneli monokrystalicznych. Są one produkowane z bloku krzemu, składającego się z dużej liczby kryształów. Podobnie, jak ma to miejsce w ogniwach monokrystalicznych – muszą być one umieszczane w sztywnej ramie. Zazwyczaj mają one błękitny kolor i wyraźnie zaznaczony kontury kryształów.

 

Panele amorficzne
To panele PV z najniższą (6-10%) wydajnością i ceną. Wytwarza się je poprzez umieszczenie cienkiej, amorficznej (niewykrystalizowanej) warstwy krzemu na szerokiej powierzchni paneli PV. W przeciwieństwie do paneli wspomnianych wcześniej, ten rodzaj panela może być elastyczny – zależy to jedynie od rodzaju wyprodukowanej powierzchni nośnej. Panele amorficzne mają lekko kasztanowy kolor, bez żadnych konturów kryształów.

 

Panele „drugiej generacji”
Do tej grupy możemy zaliczyć ogniwa CdTe, tworzone z półprzewodnika – tellurku kadmu, czy też mieszaninę miedzi, indu, galu i selenu, znaną jako ogniwa CIGS. Oba te typy paneli mają podobne właściwości – umiarkowaną wydajność (10-12%), niską cenę i co częste w tej technologii – cały moduł złożony jest z pojedynczego ogniwa. Ta najnowsza ścieżka technologiczna paneli PV jest wciąż w trakcie rozwoju.

 

Podsumowanie
Panele słoneczne należy wybierać mając na względzie warunki jakimi dysponujemy. Jeśli posiadamy dużą powierzchnię pod instalację – możemy się zdecydować na kupno paneli monokrystalicznych (przez ich kształt ich moduł zajmuje więcej miejsca), ale jeśli nie chcemy kupować paneli po najwyższej cenie – możemy nabyć panele polikrystaliczne. Dobrym rozwiązaniem są także panele „drugiej generacji”, oferujące niską cenę i średnią wydajność.

 

Komentarze