Koniec dotacji dla energii odnawialnej?

Europejska Komisja ogłosiła nowe wytyczne odnośnie źródeł energii odnawialnej. Zgodnie z nimi dotychczasowe wysokie dotacje mogą zniknąć. Czy to koniec marzeń o świetlanej przyszłości energii odnawialnej?

Nowy plan komisarza energii UE.
Odwołując się do słów komisarza energii UE Guenthera Oettingera: „Kiedy słońce nie świeci i nie wieje wiatr, energia musi być ciągle produkowana”. Oettinger tłumaczy swoje stanowisko potrzebami europejskich obywateli i biznesu, którzy potrzebują „bezpiecznej i niedrogiej energii” - dostarczenie tego typu energii jest jego głównym celem. UE planuje powrócić do projektów produkcji energii z wykorzystaniem gazu i węgla, w znacznej mierze za namową Francji i kilku innych krajów członkowskich.
Plan energii odnawialnej, a może energii nuklearnej?
Nawet jeśli te krzywdzące dla rynku energii odnawialnej zarządzenia wejdą w życie, Komisja Energii nie zgadza się na inwestycje w energię nuklearną. W chwili obecnej rozwiało to marzenia Wielkiej Brytanii o budowie elektrowni atomowej, która miałaby być sfinansowana przez francuskie i chińskie giganty energetyczne, więc nie nastąpił całkowity zwrot ku dawnej strategii produkcji energii w Europie. Plan Guenthera Oettingera jest również nieakceptowana przez wiele dużych firm energetycznych, takich jak choćby GDF-Suez, Eni, E.ON i RWE, które wchodząc w polemikę z tą wizją, będą miały być może jakiś wpływ na kształt europejskiej polityki energetycznej.

Koniec dotacji?
„Złomowanie” energii odnawialnej – nasz punkt widzenia.
W naszej opinii, nie będzie drastycznych zmian w sektorze energii odnawialnej – dotacje wciąż będą wysokie, ewentualnie – niewiele niższe, niż obecnie. Jednym z głównych powodów, których Oettinger używa jako wymówki dla nowej ścieżki inwestycji w energię (lub raczej powrotu do starego planu UE), są niższe koszty inwestycji w konwencjonalne źródła energii, co jest twierdzeniem błędnym. W nawiązaniu do prognoz „Globalnego przeglądu rynku” stworzonego przez EPIA*, oba – europejski i globalny rynek energii solarnej wciąż rośnie w szybkim tempie. Nawet w krajach, w których wzrost ten jest nieco mniejszy, możemy dostrzec małą (ale większą z każdym rokiem) pozytywną tendencję wzrostową. Inne prognozy również przewidują świetlaną przyszłość dla energii odnawialnej i całego jej rynku. W ostatnich latach wzrósł także współczynnik świadomości społecznej odnośnie ekologii, co jest kolejnym argumentem wskazującym, że sektor energii odnawialnej będzie się rozwijał. Na koniec, ostatnie ważne pytanie: jak UE pragnie osiągnąć planowane 20% produkcji z miksu energii odnawialnej do 2020 roku, jeśli chce zawrócić z drogi polityki ich dotacji? Jest to jak sądzę niemal nieosiągalne, co jest kolejnym logicznym argumentem potwierdzającym naszą opinię z początku tego akapitu.
* EPIA - European Photovoltanic Industry Association
(Europejskie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej)

Komentarze