Zastosowanie betonu w budownictwie energooszczędnym

budownictwo energooszczędne, dom energoszczędny

Wśród wszystkich materiałów używanych w budownictwie najczęściej stosowanym jest beton. Jak się okazuje, poza wykorzystaniem go w ramach tradycyjnych projektów, może on posłużyć również za podstawę domu energooszczędnego. Ale czy jest to taki sam beton, jaki stosowany jest w większości budynków

Lekki beton
Budownictwo energetyczne z wykorzystaniem betonu skupia się w głównej mierze na dwóch jego odmianach: komórkowej i keramzytowej. Pierwsza z nich służy przede wszystkim do stawiania ścian oraz płyt stropowych. Wykazuje ona wysokie właściwości izolacyjne, dlatego też wiele projektów domów jednorodzinnych opiera się w głównej mierze właśnie na betonie komórkowym.

Częsta praktyką jest łączenie go z tak zwanym keramzytem. Jest to materiał wypalany z gliny ilastej i charakteryzuje się przede wszystkim lekkością. Głównymi zaletami tego typu materiałów jest ich dobra paroprzepuszczalność, odporność na wilgoć, a także wysokiej jakość izolacja termiczna i akustyczna.

Istotną kwestią omawianych tworzyw jest również to, iż czas potrzebny do zrealizowania konstrukcji na nich opartych w znaczący sposób zostaje skrócony. Przedstawione lekkie betony są wykorzystywane niezwykle często, gdyż gwarantują niewielką stratę cieplną, co ma bardzo duże znaczenie w koncepcji budownictwa energooszczędnego.

Komentarze