Stopień wykorzystania energii solarnej na świecie

energia solarna, OZE

Korzyści związane z wykorzystaniem energii pochodzącej z promieniowania słonecznego są niezwykle szerokie. Mając to na uwadze Unia Europejska zdecydowała się na wdrożenie specjalnego planu mającego służyć konwersji systemów energetycznych poszczególnych państw Wspólnoty. W jakim jednak stopniu energia solarna wykorzystywana jest w pozostałych miejscach świata?

Okazuje się, iż w największym stopniu produkowana jest ona na kontynencie azjatyckim. Liderem rozwoju nowoczesnych rozwiązań solarnych są Chiny, które w 2014 roku wydały najwięcej na projekty z tej dziedziny. Razem z Tajwanem odpowiadają za ponad 16% światowego wykorzystania energii pochodzącej z promieni słonecznych. Na drugim miejscu znalazła się Japonia (niewiele ponad 13%), co pokazuje, że kraje azjatyckie zdecydowały się obrać drogę rozwiązań nowoczesnych. Z pewnością wiąże się to z koniecznością gwałtownej redukcji zanieczyszczeń środowiska (zwłaszcza w Chinach).

W rankingu na wysokich pozycjach znajdują się oczywiście również kraje europejskie, co wiąże się ze wspomnianymi już planami EU. Statystyki dotyczące wykorzystania energii solarnej wyglądają również pozytywnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (razem nieco ponad 11%). To tam bowiem znajdują się największe elektrownie fotowoltaiczne na świecie. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda w Afryce, gdzie poza RPA procent wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest znikomy. Związane jest to oczywiście z zacofaniem technologicznym, a także niekorzystną sytuacją ekonomiczną wielu państw. A szkoda, bo ilość energi słonecznej docierającej tam jest szczególnie wysoki.

Komentarze