Promienie słoneczne - dlaczego są aż tak ważne?

energia słoneczna

Słońce jest najważniejszą dla Ziemi gwiazdą. Jego energia decyduje o życiu i rozwoju wszystkich organizmów, w tym nas - ludzi.

Energia słoneczna w przyrodzie
Energia słoneczna daje ciepło i światło, tak potrzebne wszystkim stworzeniom. Promienie świetlne są niezbędne, obok chlorofilu, do przeprowadzania procesu fotosyntezy, czyli produkcji pokarmu przez rośliny. Pośrednio przyczyniają się więc również do wytwarzania tlenu, którym oddychamy. Rośliny są również pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Bez nich nie mogłyby istnieć zwierzęta roślinożerne, a w efekcie również mięsożerne oraz my - ludzie. Ciepło, które do nas dociera, wymusza różnicę temperatur między powietrzem a wodą, co spowodowało powstanie prądów morskich i wiatrów. Energia słoneczna w postaci ciepła to także zjawisko parowania wody, a więc ciągłego jej obiegu w przyrodzie. Chmury, deszcze czy śnieg to bezpośrednie zdarzenia wynikające z docierania do powierzchni naszej planety energii z naszego Słońca.

Fotowoltaika a przyroda
Słońce jest najbardziej naturalnym źródłem energii, nic więc dziwnego, że ludzie chcą coraz częściej korzystać z jego dobrodziejstw. Coraz popularniejsze stają się ogniwa fotowoltaiczne, które mają opinię najbardziej ekologicznych metod pozyskiwania energii elektrycznej. I choć pojedyncze panele montowane na domach mieszkalnych, faktycznie nie przynoszą żadnych szkód dla środowiska, tak już większe połacie znajdujące się na halach przemysłowych czy elektrowniach mogą stanowić już problem dla chociażby dla populacji ptaków. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to dzisiaj najczystsza dostępna energia, której pozyskanie jest pozbawione jakiekolwiek ryzyka.

Komentarze