Polska

W Polsce w chwili obecnej istnieją jedynie dotacje do kolektorów, wsparcie wraz z ustaloną taryfą FiT dla paneli PV ma wejść w życie dopiero z początkiem 2014 roku, trwają obecnie prace nad projektem nowej ustawy OZE.
Kolektory
a) dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
NFOŚiGW zwraca 45% kosztów pożyczki na instalację kolektorów (jeśli nie przekracza ona 2250 pln/m² całkowitej powierzchni instalacji; koszt instalacji może być więc w całości pokryty przez kredyt i dotację)

Dla kogo?
prywatni właściciele domów lub domów w budowie
spółdzielnie mieszkaniowe

Przebieg:
1. Aplikacja złożona do banku, który ma podpisaną umowę z Funduszem Narodowym
2. Przyznanie pożyczki
3. Transfer dotacji dla banku, po potwierdzeniu przez niego ukończenie instalacji systemu kolektorów

b) dotacja na modernizację termiczną:

Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca 20% wartości kredytu wziętego na modernizację termiczną, jednak kwota ta nie może przekraczać 16% całości kosztów inwestycji
i przewidywanej 2-krotnej rocznej oszczędności w kosztach energii, mierzonej za pomocą audytu

Dla kogo?
właściciele i administratorzy budynków, w których planowana jest modernizacja

Przebieg:
1. Aplikacja do Banku Gospodarstwa Krajowego poprzez bank pośredniczący
2. Decyzja odnośnie przyznania dotacji (wraz z ustaloną kwotą)
3. Transfer dotacji do banku udzielającego pożyczki, pokrywający część pożyczki w postaci przyznanej kwoty (w przypadku zainstalowania systemu do określonej w umowie daty, wraz z weryfikacją jego zgodności z planem)

Kategoria: