Podstawy - w jaki sposób działa energia wiatrowa?

energia wiatrowa, OZE

W poszukiwaniu źródeł odnawialnej energii ludzie w naturalny sposób zwracają się ku przyrodzie, której olbrzymi potencjał jest niemal niewyczerpalny. Wykorzystywana jest więc między innymi energia wodna i słoneczna, dzięki czemu zasilane są przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Istotną rolę odgrywa również energetyka wiatrowa. Na czym polega?

Konstrukcja i działanie systemu
Energia wiatrowa w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu specjalnie skonstruowanych turbin wiatrowych. Zbudowane są one z koła wiatraka, które skonstruowane jest na bazie łopat zamontowanych na wale poziomym. Istotną rolę odgrywają również łożyska i przekładnia zębata, które z kolei napędzają tak zwany wał pionowy, będący źródłem działania prądnicy - głównego elementu tworzącego energię. Wspomnieć należy również o sterze turbiny, który umożliwia zmianę jej położenia względem kierunku wiatru.
Zasada pozyskiwania energii z wiatru nie wydaje się być przesadnie skomplikowana. Wspomniane wcześniej łopaty (zwane również skrzydłami) wobec docierającego do nich wiatru tworzą opór, dzięki któremu energia kinetyczna zamieniana jest na pracę mechaniczną wirnika tworzącego ruch obrotowy. Następnie napędzany zostaje generator, który tworzy energię elektryczną. Jest ona przenoszona do transformatora skąd przesyła się ją do miejsca docelowego. Wytworzona energia przez system kilkunastu wiatraków jest w stanie zasilić nawet całe miasto.

Warto pamiętać jednak, że jeżeli rozważane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energi w przydomowych instalacjach o wiele bardziej ekonomiczną opcją jest wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Koszt instalacji będzie o wiele niższy, szczególnie w dobie dostępnych dotacji.

Komentarze