Podstawy - Jak działają biogazownie?

biogazownie

Z roku na rok coraz poważniej podchodzi się do kwestii ochrony środowiska. Co za tym idzie, na całym świecie powstaje wiele nowych inwestycji ekologicznych. Jedną z nich jest bez wątpienia innowacyjna biogazownia. To właśnie dzięki niej możliwe jest pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co pozwala znacznie zminimalizować zużycie cennego węgla czy paliwa.

Jak uzyskuje się biogaz?
Do wytwarzania biogazu najczęściej używa się surowców roślinnych, takich jak odpady spożywcze, osad ściekowy, tłuszcze oraz odchody zwierzęce. Zebrane odpady rozkładają się następnie w specjalnym fermentorze, pozbawionym dopływu światła i powietrza. Wyposażony w różne układy mieszadeł zbiornik, jest praktycznie przez cały czas ogrzewany. Wytwarzany w nim biogaz trafia prosto do magazynu, najczęściej znajdującego się w dachu, a później zostaje spalany w elektrociepłowni. Bogaty w metan produkt można uszlachetniać na kilka sposobów, by następnie przekształcić go w energię elektryczną. Ponadto, pozostałe z procesów fermentacji resztki, doskonale nadadzą się do wykorzystania jako wysokiej jakości nawóz. Uzyskany w ten sposób kompost wydziela mniej nieprzyjemny zapach oraz cechuje się odpowiednią lepkością, dzięki czemu szybko wnika w podłoże.

Biogazownie w Polsce
Polska to kraj, funkcjonujący głównie dzięki sektorowi rolno-spożywczemu oraz posiadający wiele oczyszczalni ścieków i przepełnionych wysypisk śmieci. Wzrastająca potrzeba ciągłej ochrony środowiska i redukcji wytarzanych odpadów wydaje się więc doskonałym pretekstem, dla którego biogazownie powinny w dalszym ciągu rozwijać swe działania.

Komentarze