Podstawy - Co to jest OZE i dlaczego warto z nich korzystać?

odnawialne źródła energii

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest świadome korzystanie z energii, które pozwoli na zmniejszenie jej deficytu, a także będzie korzystne dla naszego środowiska. Warto więc zainteresować się odnawialnymi źródłami energii, które mogą okazać się więcej, niż satysfakcjonującymi źródłami do zaspokojenia potrzeb na energię.

CZYM SĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?
Odnawialne Źródła Energii pozyskuje się z powtarzalnych procesów przyrodniczych. Pomimo zużywania, wciąż odnawiają się na nowo, a to dzięki temu, iż naturalne procesy wciąż zachodzą w przyrodzie.

Do Odnawialnych Źródeł Energii zaliczamy między innymi energię z :
- promieniowania słonecznego,
- wiatru,
- prądów i pływów morskich,
- biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

ZALETY
Wybór Odnawialnych Źródeł Energii jest korzystny z kilku powodów. Po pierwsze ich pozyskiwanie nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a jeżeli już takie oddziaływanie powstanie, to jest ono bardzo niskie. Znika więc problem ogromnych zanieczyszczeń oraz globalnego ocieplenia, które często powoduje pozyskiwanie energii z paliw kopalnych (a więc nieodnawialnego źródła energii).
Poza tym Odnawialnych Źródła Energii nie dotyczy problem wyczerpywania się zasobów, a za to wiążą się one z ogromną wydajnością: w zaledwie godzinę na Ziemię dociera więcej energii z promieniowania słonecznego, niż wynosi roczne zużycie energii na świecie.

SYTUACJA W POLSCE
Pomimo niewątpliwych korzyści, z jakimi wiążą się Odnawialne Źródła Energii, popularność wyboru tego rodzaju zasobów wciąż należy do raczej umiarkowanych w naszym kraju. Sytuacja może jednak ulec zmianie, gdyż w Polsce została podpisana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, zgodnie z którą do 2020 roku udział energii odnawialnej w całościowym zużyciu energii ma wzrosnąć do 15 procent.

Komentarze