OZE w pozostałych państwach Unii Europejksiej

ustawa o oze w krajak Unii Europejskiej

Bardzo ambitne europejskie plany wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stopniowego zastępowania nimi źródeł nieodnawialnych nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Jak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego, europejskie inwestycje nie zawsze są trafione i ekonomiczne.

Europejskie osiągnięcia
Europejskimi liderami OZE są między innymi Austria, Szwecja i Łotwa. Ogólny udział OZE w tzw. miksie energetycznym tych krajów już w 2013 roku wyniósł: 32,6% dla Austrii, 52,1% w Szwecji i 37,1% na Łotwie. Bardzo dynamicznie rozwija się też zielona energetyka w Niemczech. Raport Agora Energiewende za rok 2014 ogłasza, że w Niemczech zużycie energii ze źródeł odnawialnych wyniosło aż 27,3%. Podczas gdy z ministerialnych szacunków wynika, że w Polsce udział OZE wynosi ok. 7,7%.

Błędy i niedociągnięcia
Wspomniany wcześniej raport Światowego Forum Ekonomicznego stwierdza, że europejskiej polityce ws. OZE brak spójności i szerszego spojrzenia na możliwości pozyskania energii ze źródeł, szczególnie łatwo dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich UE.
Jaskrawym tego przykładem jest casus Hiszpanii. Ustawa o OZE w Hiszpanii, która ze względu na nasłonecznienie powinna inwestować głównie w instalacje fotowoltaiczne, doprowadziła do tego, że zbyt dużo środków zainwestowano w farmy wiatrowe, których moc jest nieadekwatna do możliwości pozyskania energii z wiatru, w tym konkretnym rejonie Europy.

Pomimo niemieckich sukcesów energetycznych w zakresie OZE i u naszych zachodnich sąsiadów zdarzają się niedopatrzenia. Zdaniem autorów raportu moc instalacji fotowoltaicznych w Niemczech, jest nieadekwatna do stopnia nasłonecznienia.
Nie zmienia to jednak faktu, iż Europa przoduje w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i chętnie inwestuje w potrzebną infrastrukturę.

Komentarze