Niezwykłe ciekawostki dotyczące energii solarnej!

UE planuje zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych do 20% do 2020 roku – będzie to związane z większymi i częstszymi dotacjami, większym wkładem w ten rozwijający się sektor energetyki, a także – spadającymi cenami instalacji solarnych. Warto więc może bardziej zainteresować się tym tematem? A może wiecie już wszystko? Sprawdźcie sami - przedstawiamy Wam poniżej 11 niezwykle ciekawych faktów dotyczących energii solarnej:

1. Na ziemię wciągu godziny dociera więcej energii słonecznej niż ludzkość zużywa w ciągu roku (dane z 2002roku).

2. 75% Polaków deklaruje, że chciałoby posiadać własne źródło energii solarnej i są skłonni do zainstalowania instalacji solarnej – podobna sytuacja ma miejsce w wielu innych krajach.

3. Odnosząc się do statystyk – odnawialne źródła energii zapewnią 2 miliony miejsc pracy na terenie całej Europy! (znaczna ich część powstanie właśnie dzięki energii solarnej)

4. USA wydaje nawet 10 milionów dolarów na jedno „zielone miejsce pracy”! (głównie w obszarze energii solarnej i wiatru)

5. Większość ludzi rezygnuje z instalacji ich własnego źródła energii solarnej przez wysoki koszt inwestycji i niewystarczającą wiedzę o tym źródle energii – oba problemy są pozorne! (w pierwszym przypadku – istnieje wiele różnych dotacji, taryf, kredytów itp., które czynią tę inwestycję bardzo opłacalną, w drugim zaś – informacje na ten temat są szeroko dostępne m.in. w internecie, a także – jest wiele rządowych, jak również prywatnych instytucji i firm, które z przyjemnością pomogą ludziom zainteresowanym tą tematyką)

6. Od 2004 do 2013 roku energia pozyskiwana ze źródeł solarnych w skali globu wzrosła niemal trzykrotnie: z 0,7GW do 1,8GW!

7. W 2012 roku światowe inwestycje w energię odnawialną wyniosły 224 miliardy, a z każdym rokiem ta suma się zwiększa! W tym roku, dla przykładu, wkład w czystą energię wzrósł w drugim kwartale o 22%, w porównaniu do kwartału pierwszego.

8. Energii solarnej nie używamy już jedynie do podgrzewania wody, czy też generowania energii elektrycznej, służy ona także do klimatyzacji – naukowcy i inżynierowie nieustannie pracują nad nowymi sposobami wykorzystania tego naturalnego źródła energii – to niewyczerpana kopalnia możliwości! Czy to nie brzmi interesująco?

9. W krótkim czasie możesz uzyskać zwrot swojej inwestycji, ale czy wiesz, że możesz także uzyskać 4-5 razy (a nawet więcej) zarobku ze swojego systemu energii solarnej w przeciągu 20 lat?

10. Niektóre kraje już teraz czerpią ponad 30% energii z odnawialnych źródeł energii! (w znacznym stopniu właśnie z energii solarnej)

11. Niemcy do 2050 roku planują w 100% korzystać z energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych!

Komentarze