Lokalny program wsparcia - Warszawa

regionalne programy wsparcia

Miasto Stołeczne Warszawa może pochwalić się 37. różnymi programami wsparcia technologii czystej energii. Przyczyniła się do tego ustawa o OZE, która pozwoliła na swobodny rozwój i uwolnienie rynku w dziedzinie zielonej energii.

Inwestycje ze źródłami odnawialnymi
Inwestorzy prywatni, czyli osoby fizyczne, prawne lub wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dotacje wynoszące do 40 proc. całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Naturalnie, są i maksymalne wartości, o które można się starać. Zwrot zakupu i montażu pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym nie może przekraczać 40 tysięcy złotych. Dotacja do instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych może wynieść maksymalnie do 15 tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że inwestycje muszą być przeprowadzane na terenie miasta Warszawy, a więc podmiejskie przedsięwzięcia muszą korzystać z innych programów dofinansowań.

Program PROSUMENT
Cel tego programu stanowi ograniczenie emisji CO2 na przestrzeni lat 2014-2018 oraz promocja odnawialnych źródeł energii. Łączny budżet wynosi 600 mln złotych, z czego 150 mln złotych to bezzwrotna dotacja, resztę można uzyskać w formie pożyczki. Pieniądze można otrzymać trzema drogami: bezpośrednio od banku, przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub poprzez samorządy. Od 1 sierpnia 2015 roku zmieniły się zasady przyznawania pomocy finansowej. Nie trzeba już łączyć produkcji ciepła z wytwarzaniem energii elektrycznej. Oznacza to możliwość finansowania kilku produktów, a nie tylko jednego. Tym samym zwiększoną dotację można otrzymać do końca 2016 roku, a nie jak dotychczas zakładano - do końca 2015 roku.

Komentarze