Lokalne programy wsparcia - woj. Śląskie

regionalne programy wsparcia,

Małopolska jest liderem wśród województw, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii czystej i odnawialnej energii. Ustawa o OZE pozwoliła wielu mieszkańcom na modernizacje własnych nieruchomości czy gospodarstw rolniczych. Uczestnictwo w programach można zgłaszać cały czas.

Program PROSUMENT
W ramach programu PROSUMENT, można starać się o dofinansowanie na zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami mogą być spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a więc pośrednio i każdy właściciel mieszkania. Łącznie można otrzymać ponad 3 mln złotych w formie dotacji oraz ponad 6 mln złotych jako pożyczkę. Wnioski rozpatrywane są do momentu wyczerpania środków, warto więc jak najszybciej zwrócić się do odpowiedniego urzędu gminy.

Instalacje fotowoltaiczne
W województwie małopolskim, WFOŚiGW w Krakowie we współpracy z BOŚ Bankiem, oferuje również dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Maksymalna moc systemu nie może przekraczać 10kV, oferta jest więc skierowana do małych i średnich użytkowników. Dotacja wynosi do 7000 złotych za 1kV, ale nie więcej niż 15 tysięcy złotych za całe zadanie i nie może przekroczyć 40 proc. kosztów całej instalacji. Pozostałe środki można uzyskać w formie pożyczki do 8 lat, nawet na 100 proc. wartości brutto przedsięwzięcia. Dzięki współpracy z BOŚ jest to pożyczka niskooprocentowana, o bardzo dobrych warunkach. Trzeba jednak wiedzieć, że postawiono wymóg czasowy inwestorom. Cała instalacja fotowoltaiczna musi zostać stworzona w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy - inaczej cała dotacja może przepaść.

Komentarze