Lichtenstein

Systemy PV
W chwili obecnej w Lichtensteinie nie ma dotacji dla wszystkich systemów OZE, jedynym obowiązującym systemem jest taryfa FiT i dopłaty rządowe do rozwoju i konstrukcji systemów PV.
FiT:
a) instalacje mniejsze bądź równe 40 kW = 12 euro cent (15 Rp) / kWh i dopłata w wysokości 538 (650 CHF) euro za każdy zainstalowany kW
b) instalacje większe niż 40 kW mogą otrzymać  nawet 166 500 euro (200 000 CHF) rządowej dopłaty
Dla kogo?
publiczne korporacje, fundacje i instytucje; prywatne osoby fizyczne i prawne
Okres FiT:
10 lat od rozpoczęcia pracy instalacji
Jak dostać?
1) aplikacja wysłana do Liechtensteinskiego specjalistycznego departamentu energii  (Liechtenstein specialist department for energy)
2) decyzja departamentu
3) projekt musi zostać zrealizowany w przeciągu 2 lat od przyznania dotacji
4) dopłata zostaje otrzymana po dotrzymaniu wszystkich warunków umowy związanych z konstrukcją instalacji
Ograniczenia:
Użytkownik musi płacić 0,17 euro centów (0,2 Rp) podatku potrącone z dopłaty za każdy kW wygenerowanej energii, na rzecz zużycia elektryczności wszystkich konsumentów energii

Kategoria: