Kolektory słoneczne to nie tylko korzyść finansowa...

kolektory_sloneczne_to_nie_tylko_korzysc_finansowa

Wg danych IEO, dotychczas sprzedano w Polsce ok. 1.6 mln m2 kolektorów słonecznych. Ich świadomy wybór wpływa na znaczne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, zatem również na jakość życia nas wszystkich.

Rynek instalacji solarnych w Polsce w ostatnich latach rozwijał się bardzo dynamicznie. Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej pod względem instalowanych każdego roku kolektorów słonecznych nasz kraj należy do liderów Europy. Kampanie promujące te rozwiązania często wskazywały na opłacalność systemów słonecznych. Obecnie coraz więcej mówi się także o ich znaczeniu dla ochrony środowiska naturalnego. Korzystanie z energii słonecznej pozwala oszczędzać paliwa kopalne i redukować emisję dwutlenku węgla.

W Polsce emitowanych jest w skali roku ponad 8 ton CO2 na jednego mieszkańca, w ekologicznej i bazującej na hydroenergii Szwecji 6,2 tony a w skoncentrowanej na elektrowniach jądrowych Francji – 6,8 tony. Dwutlenek węgla jest jednym z najbardziej zanieczyszczających atmosferę. Odnawialne źródła energii stanowią szansę dla poprawy jakości powietrza, ponieważ pozwalają zmniejszyć jego emisję. Indywidualny poziom redukcji CO2 dzięki zastosowaniu instalacji solarnych można sprawdzić dzięki dostępnemu na naszej stronie kalkulatorowi opłacalności.

Pod względem sprzedaży instalacji solarnych Polska w 2013 roku znajdowała się w czołówce Europy – tuż za Niemcami i Włochami, którzy są liderami. Jednak biorąc pod uwagę wskaźnik powierzchni kolektorów na jednego mieszkańca naszego kraju – jesteśmy daleko za krajami europejskimi, które mają podobny poziom nasłonecznienia. Korzystając z energii słonecznej (2-3 kolektory słoneczne) przeciętny mieszkaniec Polski może zredukować emisję dwutlenku węgla średnio o 1 tonę rocznie, czyli w przybliżeniu tyle ile wyprodukuje jeżdżąc samochodem (około 7 tysięcy przejechanych kilometrów).

Komentarze