Jak to jest z tym programem PROSUMENT?

ustawa o oze, program prosument

Popularność kredytów z dopłatą na zakup mikroinstalacji OZE, udzielanych w ramach Programu Prosument, przerosła najśmielsze oczekiwania. Wszystko wskazuje na to, że liczba zainteresowanych wzrośnie w kolejnych miesiącach - po chwilowej przerwie, BOŚ Bank wznowił przyjmowanie wniosków na kredyty udzielane na nowych zasadach.

WIĘCEJ ŚRODKÓW TO WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
Nabór wniosków o kredyt z dofinansowaniem w ramach Programu Prosument rozpoczął się 24 kwietnia br. Wartość środków przyznanych przez NFOŚiGW w pierwszej transzy, która wynosiła 20 mln zł, szybko okazała się niewystarczająca. Ogromne zainteresowanie programem sprawiło, że wartość złożonych wniosków, przekroczyła wspomnianą kwotę już w pierwszych dniach trwania programu. Druga transza, przyznana przez NFOŚiGW, opiewa na kwotę 75 mln zł. To cieszy, tym bardziej że na mocy aktualizacji programu priorytetowego, powiększa się liczba beneficjentów programu, co dodatkowo zwiększy dostępność dofinansowania inwestycji.

KORZYSTNE ZMIANY
Popularność, jaką cieszy się Program Prosument, znajduje odzwierciedlenie w liczbach. Do momentu wstrzymania przyjmowania aplikacji, do BOŚ Banku wpłynęło ponad 2,3 tys. wniosków. Od dnia 1 sierpnia br., wnioski przyjmowane są już na nowych zasadach. Celem wprowadzonych zmian było przede wszystkim lepsze dostosowanie programu do wymogów i oczekiwań Odbiorców. Na mocy modyfikacji, wprowadzonych do Regulaminowych Programu Prosument, zmianie uległy m.in. zasady łączenia źródeł energii cieplnej ze źródłami energii elektrycznej.

Komentarze