Finlandia

PV:
Dotacja (Energy Aid):
Dla kogo?
przedsiębiorstw, gmin i społeczności, organizacji prywatnych, aliansów strategicznych, federacji, stowarzyszeń i fundacji
Kwota:
30% całości kosztów inwestycji; jeśli projekt wykorzystuje nowe technologie całkowita kwota dotacji może zostać zwiększona do 40%; wsparcie dla badań może osiągnąć 40%
Firmy, bądź jednostki, które chcą otrzymać dotacje muszą zapłacić przynajmniej 25% całościowych kosztów inwestycji.
Procedura:
1) Aplikacja do regionalnego Centre for Economic Development, Transport and the Environment
2) Selekcja aplikacji jest dokonywana:
a) przez ELY Centre, w odniesieniu do ustalonych kryteriów
b) przez Ministry of Employment and Economy, kiedy:
- projekt inwestycji w technologie odnawialnego źródła przekracza 5 000 000 euro
- projekt badawczy przekracza 250 000 euro
3) Przyznanie dotacji dla wybranych projektów
4) Rozpoczęcie procesu wdrożenia projektu
5) Wypłata dotacji (w odniesieniu do aplikacji i aktualnej dokumentacji kosztorysu)

Kolektory:
Dotacja I (State grant for investment in RES) :
Dla kogo?
przedsiębiorstw, gmin i społeczności, organizacji prywatnych, aliansów strategicznych, federacji, stowarzyszeń i fundacji
Kwota:
30% całości kosztów inwestycji; jeśli projekt wykorzystuje nowe technologie całkowita kwota dotacji może zostać zwiększona do 40%; wsparcie dla badań może osiągnąć 40%
Firmy, bądź jednostki, które chcą otrzymać dotacje muszą zapłacić przynajmniej 25% całościowych kosztów inwestycji.
Procedura:
1) Aplikacja do regionalnego Centre for Economic Development, Transport and the Environment
2) Selekcja aplikacji jest dokonywana:
a) przez ELY Centre, w odniesieniu do ustalonych kryteriów
b) przez Ministry of Employment and Economy, kiedy:
- projekt inwestycji w technologie odnawialnego źródła przekracza 5 000 000 euro
- projekt badawczy przekracza 250 000 euro
3) Przyznanie dotacji dla wybranych projektów
4) Rozpoczęcie procesu wdrożenia projektu
5) Wypłata dotacji (w odniesieniu do aplikacji i aktualnej dokumentacji kosztorysu)

Dotacja II (Investment support for farmers):
Dla kogo?
farmerzy
Kwota:
Szczegóły odnośnie wszystkich dotacji znadują się w anexie do Regulation No. 578/2012 – każda sprawa jest rozpatrywana oddzielnie.
Procedura:
Aplikacje mogą być przesyłane w ciągu 4 terminów w roku:
2.01.2013-01.02.2013
11.02.2013-28.03.2013
15.04.2013-16.08.2013
02.09.2013-18.10.2013
Obecnie nie ma aktualnych informacji odnośnie terminów na 2014 rok – opublikujemy je tak szybko, jak będzie to tylko możliwe.
Uwaga: w Finlandii wszystkie wypłaty dotacji mogą zostać podzielone na części – decyzja odnośnie tego należy do właściwego organu nadzorczego.

Kategoria: