Estonia

Systemy PV
1. Taryfa premium
5.37 €ct za kWh
Dla kogo?
- producenci energii
- operatorzy sieci przesyłowej
Jak dostać?
Producenci energii są zobowiązani do informowania operatorów sieci przesyłowej o wysokości wyprodukowanej energii elektrycznej do 5-tego każdego miesiąca.
Operatorzy sieci przesyłowej powinni zapłacić dla producentów energii do 21-ego każdego miesiąca.
Okres taryfy premium:
Maximum 12 lat od startu systemu PV, datą rozpoczęcia pracy instalacji jest data, w której osiąga ona 80% swojej nominalnej mocy.
2. Dotacja dla instalacji CHP.
Dla kogo?
- osoby prawne
- gminy
- organizacje pozarządowe i fundacje
które są dostawcami lub sprzedawcami usług ciepłowniczych (w celu konstrukcji lub rekonstrukcji elektrowni OZE typu CHP lub kotłowni)
Wysokość dotacji: 32 000 - 3.5 miliony Euro (w zależności od zasięgu inwestycji)
Jak dostać?
a) Maksymalny czas projektu - 48 miesięcy, inwestycja nie może być ukończona później niż 31 sierpnia 2015
b) 90 dni (lub więcej) przed terminem końcowym składania aplikacji  Environment Investment Centre (Centrum Inwestycji Środowiska) zaczyna przyjmowanie aplikacji
c) producent prezentuje aplikację EIC
d) EIC tworzy ranking aplikacji
e) ustalenie decyzji odnośnie wsparcia i jego wielkości
Kolektory
1. Dotacja dla instalacji CHP - schemat podobny, jak w przypadku kategorii systemów PV
2. Dotacja dla rekonstrukcji prywatnych domów i budynków mieszkalnych:
1 000 - 30 000 Euro na zakup i instalację instalacji OZE
Dla kogo?
- właściciele prywatnych domów
- budynki mieszkalne
uwaga: energia wyprodukowana przez instalacje z dotacji nie może być sprzedawana - ma służyć jedynie do użytku prywatnego
Jak otrzymać?
a) Fundacja Kredex ogłosi (minimum 20 dni wcześniej) termin przyjmowania aplikacji
b) Kredex rozważy wysłaną aplikację w terminie 30 dni
uwaga: aktualnie nie przyjmowanych jest więcej aplikacji

Kategoria: