Dotacje na solary - opłacalność kolektorów słonecznych

Zamierzasz zainwestować w instalacje solarne? Warto poświęcić chwilę i dowiedzieć się, jakie dotacje na solary są dostępne, aby czas zwrotu inwestycji nie zniechęcał. Zwłaszcza, że właśnie została podpisana Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, której celem jest m.in. 15,5-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii.

11 marca 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o OZE - Odnawialnych Źródłach Energii. OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Dyrektywa Unii Europejskiej zobowiązuje Polskę do zwiększenia liczby instalacji alternatywnych źródeł energii. Do roku 2020 około 15 proc. całej produkowanej w kraju energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Źródła konwencjonalne nadal są tańsze niż odnawialne, dlatego też aby wspierać rozwój tych drugich należy je dotować. Ustawa reguluje także te kwestie.

Aby zrealizować ten cel wszystkie nowe i remontowane budynki powinny posiadać instalacje, które zapewnią, że pewna część zużywanej w domu energii będzie pochodzić z zasobów odnawialnych. Takie wymagania wiążą się z dodatkowymi kosztami po stronie inwestorów, system kolektorów słonecznych dla domu jednorodzinnego to koszt około 12-15 tysięcy złotych.

Do 2014 roku na instalacje paneli słonecznych można było uzyskać nawet do 45% dofinansowania. Kto jednak nie załapał się w pierwszej turze ma szansę na kolejne dotacje z programu Prosument realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prosument to program dopłat na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czyli dla potrzeb budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r. Wśród podstawowych zasad udzielania dofinasowania znajdują się preferencyjne kredyty z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji oraz dotacje 15% lub 30% dofinansowania. Program Prosument będzie wdrażany na trzy sposoby: przez jednostki samorządu terytorialnego, za pośrednictwem banków, za pośrednictwem WFOŚiGW.

W ramach programu finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej i ciepła, które wykorzystują źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWh lub systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWh.

Właśnie zakończył się nabór wniosków dla banków – pożyczek udzielał będzie Bank Ochrony Środowiska, który jako jedyny złożył wniosek o udział w programie. Początek naboru wniosków dla beneficjentów powinien zostać ogłoszony wkrótce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy w pierwszym etapie „Prosumenta” na dofinansowanie udzielane za pomocą banków kwotę 200 mln zł. Środki te mają być wydatkowane w latach 2015 – 2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015 r.

NFOŚiGW określa, że efektem programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh. Instalacja solarne korzystają z energii słonecznej przez cały rok, dzięki temu skutecznie wspomagają domowy system ogrzewania. Dodatkowo wspomagają też rodzinny budżet, eksperci szacują bowiem, że instalacja paneli słonecznych powoduje zmniejszenie rachunków nawet o 70%.

Komentarze