Dania

PV:
Net metering:
Instalacja musi być:
- posiadana w pełni przez operatora instalacji
- znajdować się na liście rejestru instalacji
- podłączona do zbiorowej sieci elektrycznej
- zainstalowana w miejscu konsumpcji energii
Instalacje:
- do 50 kW są całkowicie zwolnione z taryfy PSO
- przekraczające 50 kW są zwolnione z dopłat na wsparcie OZE
Dla kogo?
Właścicieli klasyfikujących się instalacji, lub najemcy (w tym przypadku występuje więcej restrykcji)
Procedura:
Operatorzy instalacji muszą aplikować do Energinet.dk o net metering, zaś Energinet.dk decyduje, jaki typ net meteringu zostanie przyznany, w odniesieniu do rodzaju instalacji. Zapytanie o net metering musi zostać złożone wraz z zapytaniem o przyłącznie do sieci.
Taryfa premium:
maksymalnie – 8 euro centów za kWh przez 10 lat od momentu rozpoczęcia pracy instalacji i 5 euro centów za kWh przez następne 10 lat

Istnieje również możliwość, że duński operator sieci (Energinet.dk) przyzna dodatkowe dotacje bonusowe, które będą zależały od typu instalacji.

Dla kogo?

Właścicieli instalacji, które generują elektryczność z OZE

Procedura:
Płatność jest zagwarantowana przez prawo konstytucyjne.
Dotacja: The ForskVE-programme – Fundusze dla małych technologii OZE:
Do dotacji kwalifikują się jedynie instalacje energii solarnej zintegrowane z budynkami.

Instalacje otrzymujące wsparcie z taryfy premium także kwalifikują się do dotacji.

Kwota dotacji:

Dotacja może pokryć całościowy koszt inwestycji w instalację, a także procesy związane
z przygotowaniem jej do użytku.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy i instytucje, osoby prywatne (w każdym z tych przypadków wnioskodawcy muszą być właścicielami projektu).

Procedura:

Arkusze aplikacji: www.forskel.dk

Aplikacja składana przez stronę internetową

Selekcja Energinet.dk

Kontrakt pomiędzy Energinet.dk, a właścicielem instalacji

Po podpisaniu kontraktu projekt się rozpoczyna (Energinet.dk może również zezwolić na rozpoczęcie projektu przez podpisaniem kontraktu); co najmniej dwa razy do roku Energinet.dk musi otrzymać sprawozdanie okresowe

Koniec procedury zawiera: finalny raport, sprawozdanie finansowe z całego projektu i raport audytora
Kolektory:
Wszystkie technologie OZE, wliczając w to systemy ogrzewania solarnego są wykluczone z
podatków.

Kategoria: