Czechy

Systemy PV:

Taryfa FiT:

Dostępna jedynie dla instalacji PV na dachach lub fasadach, do 30 kW:

- do 5 kW: 11.6 euro centów za kWh

- do 30 kW: 9.4 euro centów za kWh

Dla kogo?

Dla właścicieli instalacji przekazujących elektryczność do sieci głównej

Procedura:

Podpisanie kontraktu z operatorem sieci
W roku, w którym instalacja rozpoczyna pracę FiT nie może przekroczyć 180 euro za MWh.

Okres FiT:

20 lat
Dotacje:

a) ECO-ENERGY Programme:

Minimalna stawka: 20 000 euro, maksymalna nie może przekroczyć 4 milionów euro.

Dla kogo?

Małe, średnie i duże firmy.

Kwota procentowa dotacji do inwestycji zależy od regionu Czech:

Firmy w regionach: Střední Morava, Severozápad, Střední Cechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod:

- małe: 60%

- średnie: 50%

- duże: 40%

Firmy z regionu Jihozápad:

- małe 50%

- średnie: 40%

- duże: 30%

Procedura:

- ogłoszenie rekrutacji na możliwość złożenia wniosków aplikacyjnych (ze sprecyzowanymi kryteriami selekcji i metodami ich oszacowania)

- zainteresowane firmy wysyłają swoje aplikacje

- decuzja o przyznaniu dotacji (dokonywana przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, w odniesieniu do Operacyjnego Programu Przedsiębiorstw i Innowacji)

b) Operational Programme Environment:

Dostępna jedynie dla instalacji PV na dachach lub fasadach.

Dla kogo?

Instytucji publicznych

Wysokość dotacji: do 85% kosztów inwestycji. Minimalna cena inwestycji: 12000 euro.
Kolektory:

Dotacje w tym samym schemacie, jak w przypadku systemów PV.

Kategoria: