Cypr

PV:
Net-metering:
Dla kogo?
maksymalna pojemność dla gospodarstw domowych – 9 MW
maksymalna pojemność dla budynków administracji lokalnej – 0,2 MW
maksymalna pojemność dla bydynków przemysłowych i handlowych – up to 10 MW
Procedura:
gospodarstwa domowe i budynki administracyjne:
1) Złożenie aplikacji z niezbędnymi dodatkowymi dokumentami do EAC. Gospodarstwa domowe kwalifikujące się do dotacji SSEEA I 2013 powinny również złożyć podstawowe zatwierdzenie ich aplikacji z Committee of the Special Fund for RES and Energy Efficiency.
2) Rozpatrzenie wniosku (termin 7 dni)
3) Zatwierdzenie projektul:
a) podpisanie kontraktu pomiędzy aplikantem a EAC
b) aplikant składa opłatę w wysokości 250 euro
4) Instalacja powinna zostać podłączona do siecie w przeciągu 6 miesięcy; EAC przeprowadza kontrolę instalacji w przeciągu 15 dni od jej podłączenia do sieci
budynki przemysłowe i handlowe:
1) Złożenie aplikacji z niezbędnymi dodatkowymi dokumentami do EAC.
2) Wniosek zostanie rozpatrzony w zależności od daty jego złożenia.
3) Instalacja powinna zostać ukończona w przeciągu 8 miesięcy. Podczas tego okresu , będą rozpatrywane wyjątki związane z wydaniem licencji na instalację.
4) Wyjątki od licencji produkcyjnej: DSO jest odpowiedzialne za skontrolowanie przyłączenia instalacji PV do sieci dystrybucyjnej w przeciągu 25 dni. Po tym czasie operator instalacji powinien złożyć aplikację do CERA o zwolnienie z licencji emisji produkcyjnej, później zaś zostaje podpisany kontrakt pomiędzy operatorem instalacji i EAC.
Taryfa premium:
Dla kogo?
Wszystkie jednostki prywatne/publiczne lub podmioty fizyczne/prawne, które nie są objęte procesem upadłościowym; maksymalna pojemność instalacji: 150 kW; dotyczy jedynie instalacji podłączonych do sieci
Kwota:
0,138 euro za kWh (możliwość + 10% wzrostu)
Procedura:
- aplikacja do EAC o sprzedaż elektryczności wyprodukowanej przez operatora instalacji
- sprawdzenie aplikacji i 20 letnia umowa pomiędzy EAC i operatorem instalacji
- istnieje również możliwość aplikowania do komisji Fund for Renewable Energy w celu uzyskania dodatkowych dopłat
- EAC jest zobowiązana do kupowania całej elektryczności po cenie rynkowej
Okres:
20 lat
Dotacja I (SSEEA I)
Dla kogo?
Osoby fizyczne i organizacje non-profit; obejmuje instalacjedo 20 kW nie podłączone do sieci
Kwota:
55% całości kosztów inwestycji (maksymalnie do 20 000 euro)
Procedura:
1) Złożenie aplikacji do Administrative Committee do 13 listopada 2013
2) Rozpatrzenie wniosku
3) Aplikanci muszą zostać poinformowani o zasadach przyznawania dotacji
4) Realizacja projektu – inwestycja musi zostać ukończona w przeciągu 6 miesięcy od czasu, gdy Committee poinformowała operatora, że inwestycja otrzymała dotację
5) Przyznana dotacja jest wypłacana dla inwestora po realizacji projektu
Dotacja II (SSEEA II)
Dla kogo?
Podmioty prywatne, które nie są objęte procesem upadłościowym
Kwota:
40% całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 15 000 euro)
Procedura:
1) Złożenie aplikacji do Administrative Committee
2) Rozpatrzenie wniosku
3) Aplikanci muszą zostać poinformowani o zasadach przyznawania dotacji
4) Operator instalacji jest zobligowany do wywiązania się z założeń projektu inwestycji w czasie określonym przez Administrative Committee. W przypadku termalnych instalacji solarnych, aplikant jest zobligowany do informowania Committee o rozpoczęciu prac i musi zaczekać na ich zatwierdzenie
5) Przyznana dotacja jest wypłacana dla inwestora po realizacji projektu
Dotacja III (PV w gospodarstwach domowych z net meteringiem-SSEEA I 2013)
Dla kogo?
Osoby fizyczne przynależące do wrażliwych grup społecznych; instalacje PV do 3 kW
Kwota:
900 euro za kW (maksymalnie 2700 euro na instalację)
Procedura:
1) Złożenie aplikacji do Administrative Committee do 13 listopada 2013
2) Rozpatrzenie wniosku
3) Aplikanci muszą zostać poinformowani o zasadach przyznawania dotacji
4) Operator instalacji jest zobligowany do wywiązania się z założeń projektu inwestycji w czasie określonym przez Administrative Committee
5) Przyznana dotacja jest wypłacana dla inwestora po realizacji projektu
Kolektory:
Dotacja (SSEEA I)
Dla kogo?
Podmioty uprawnione i organizacje non – profit
Kwota:
Centralne systemy podgrzewania wody: 45% całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 20 000 euro)
Instalacje H&C:
- instalacje grzewcze: 55% całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 15 000 euro)
- instalacje grzewcze i chłodzące: 55% całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 50 000 euro)
Domowa termalna elektrownia solarna:
- 350 euro na nową instalację
- 175 euro na wymianę istniejącej instalacji
Procedura:
1) Złożenie aplikacji do Administrative Committee do 13 listopada 2013
2) Rozpatrzenie wniosku
3) Aplikanci muszą zostać poinformowani o zasadach przyznawania dotacji
4) Operator instalacji jest zobligowany do wywiązania się z założeń projektu inwestycji w czasie określonym przez Administrative Committee. W przypadku termalnych instalacji solarnych, aplikant jest zobligowany do informowania Committee o rozpoczęciu prac i musi zaczekać na ich zatwierdzenie
5) Przyznana dotacja jest wypłacana dla inwestora po realizacji projektu
Dotacja II (SSEEA II)
Dla kogo?
Podmioty prywatne, które nie są objęte procesem upadłościowym
Kwota:
Systemy centralnego ogrzewania wody:
regiony mniej rozwinięte: 15, 25 or 30 procent całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 20 000 euro)
de-minimis: 30 procent całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 20 000 euro)
Instalacje H&C:
regiony mniej rozwinięte: 15, 25 or 35 procent całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 75 000 euro)
de-minimis: 35 procent całkowitych kosztów inwestycji (maksymalnie 750 000 euro)
Co najmniej 25 procent kosztów całości inwestycji musi zostać sfinansowanych przez aplikanta.
Procedura:
1) Złożenie aplikacji do Administrative Committee
2) Rozpatrzenie wniosku
3) Aplikanci muszą zostać poinformowani o zasadach przyznawania dotacji
4) Operator instalacji jest zobligowany do wywiązania się z założeń projektu inwestycji w czasie określonym przez Administrative Committee. W przypadku termalnych instalacji solarnych, aplikant jest zobligowany do informowania Committee o rozpoczęciu prac i musi zaczekać na ich zatwierdzenie
5) Przyznana dotacja jest wypłacana dla inwestora po realizacji projektu
Wszystkie podane informacje były aktualne do końca 2013 roku; obecnie nie ma informacji odnośnie schematu dotacji dla energii solarnej na Cyprze; poinformujemy Was o nich tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Kategoria: