O energii słonecznej w Europie ciąg dalszy

energia słoneczna w europie

Wykorzystanie energii odnawialnej stanowi jeden z najważniejszych aspektów działalności Unii Europejskiej. Celem przyjętej w 2009 r. dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii jest osiągnięcie do 2020 r. 20 procent udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu. Na terenie Unii Europejskiej w 2012 r. była zlokalizowana niemal połowa (44 %) światowej mocy elektrycznej, która pochodzi ze źródeł odnawialnych (nie licząc elektrowni wodnych).

Energia słoneczna we Francji
Rozwój energetyki solarnej we Francji zawdzięcza się instalacjom fotowoltaicznym. Pod koniec marca 2015 r. całkowita moc osiągnęła prawie 5,2 GW, co uczyniło Francję 7 największym producentem prądu elektrycznego dzięki zjawisku fotowoltaicznemu na świecie po Niemczech, Chinach, Włoszech, Japonii, USA i Hiszpanii.

Energia słoneczna w Niemczech
Energia słoneczna w Niemczech pochodzi głównie z przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Szacuje się, że liczba zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi tu aż 1,5 miliona. Pod koniec listopada 2013 r. całkowita moc tych ogniw wynosiła 35,5 GW. Pod koniec czerwca 2015 r. liczba ta wzrosła do aż 38,850 GW. Niemcy planują do 2020 r. pozyskiwać 35% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nie pozostaje nam nic innego, jak brać z nich przykład.