Prosument

Podstawowe zasady:

 • Do 20% dofinansowania dla kolektorów słonecznych (15% po 2016r. )
 • Do 40% dofinansowania dla fotowoltaików (30% po 2016r.)
 • Oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku
 • Okres kredytowania od 3 do 15 lat
 • Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych
 • Brak możliwości dofinansowania przedsięwzięcia z innych środków publicznych
 • Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • Określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

Finansowane instalacje:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Trzy sposoby wdrażania programu:

 • z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla jednostek samorządu terytorialnego
 • z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki
 • z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Harmonogram naboru wniosków:

 • nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego od 10.08.2015 do wyczerpania środków.
 • nabór wniosków dla banków od 03.08.2015 do 30.09.2015, początek naboru wniosków dla beneficjentów po ogłoszeniu naboru przez banki.
 • nabór wniosków dla WFOŚiGW od 10.08.2015 do wyczerpania środków, początek naboru wniosków  dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW.

 

Więcej informacji dot. Programu Priorytetowego PROSUMENT znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priory...

English

Find out how much you can gain by using clean and free solar energy!Calculate the savings

Archive