Brak dotacji dla OZE w Polsce?

 

Wraz z rozpoczęciem 2014 roku powinien wystartować nowy schemat wsparcia OZE dla gospodarstw domowych pod nazwą „Prosument”, ale okazuje się, że rząd może wycofać się z tego pomysłu. Jego start został przeniesiony na trzeci kwartał roku, choć istnieje także ryzyko, że nie zostanie on nigdy wprowadzony. Polskie Ministerstwo Finansów pragnie użyć pieniędzy przeznaczonych na „Prosumenta” do załatania dziury budżetowej. Podobny lost spotkał już Lasy Państwowe, które zostały zobligowane do wpłacenia 800 mln złotych za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanej ustawy.

 

Ustawa o OZE

Obecnie w Polsce nie istnieje jasno doprecyzowane prawo odnośnie OZE, co jest dziwne biorąc pod uwagę fakt, że polski przemysł OZE jest jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie, z wieloma producentami konkurującymi z chińskim eksportem. Nowe założenia „Prosumenta” uwzględniają 10-20% dotacje oraz kredyty preferencyjne z bardzo niskim oprocentowaniem. W polskim rządzie ciągle trwa debata odnośnie znaczenia i schematów wsparcia dla OZE. Ostatnia dyskusja miała miejsce w czwartek (30 stycznia). Należy pamiętać, że rozwój polskiego rynku energii solarnej należy przypisać dla dotacji do kolektorów NFOŚiGW*, które to przyczyniły się do rosnącej mocy zainstalowanych systemów, a także rozpoczęły dialog społeczny odnośnie OZE na szeroką skalę.

 

Prosument

Braki obejmujące dotacje dla kolektorów i instalacji fotowoltaicznych związane z problemami „Prosumenta” mogą zaszkodzić polskiemu rynkowi energii solarnej i spowolnić jego rozwój. W chwili obecnej Polska wykorzystuje 4-5% energii z OZE, a do roku 2020 powinna zwiększyć te statystyki o 15-16% (wymagania UE dotyczące OZE). W związku z tak niepewną sytuacją wydaje się, że wypełnienie wymogów UE jest prawie nierealne i Polska nie uniknie grożących nam kar.
Czy problemy z dotacjami dla kolektorów i PV będą oznaczały koniec rozwoju naszego rynku OZE, czy też może nie wpłynął znaczącą na jego dynamiczny rozwój - co Wy o tym myślicie?
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pomysłodawca i obrońca „Prosumenta”

Komentarze