Podstawy - Co to jest instalacja solarna i z czego się składa?

instalacja solarna, projektowanie instalacji solarnej

Życie we współczesnych czasach to życie pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony wszechobecna technika i ciągły jej rozwój, który niewątpliwie wpływa na jakość życia. Z drugiej strony, świadomość zanikającej natury, przyrody, w którą człowiek coraz bardziej ingeruje, przystosowując ją do swoich potrzeb. Czy można obydwie te rzeczy połączyć? Być proekologicznym, żyjąc w otoczeniu wynalazków techniki? Oczywiście, że można, czego przykładem może być instalacja solarna.

Instalacja solarna to nic innego, jak zespół urządzeń stosowanych do podgrzewania wody użytkowej, co pozwala na spore oszczędności (nawet do 60%) energii potrzebnej do jej podgrzania. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż instalacja solarna to nie tylko kolektory słoneczne. To, jak już wskazano, zespół urządzeń, idealnie dobranych, które wespół tworzą właściwą instalację.

Z czego składa się instalacja solarna?
W skład instalacji solarnej wchodzą:
- kolektory słoneczne umieszczane na dachu budynku;
- zasobnik na wodę, służący do magazynowania podgrzanej wody. Najczęściej stosowanymi są zasobniki biwalentne z dwoma wymiennikami ciepła, a jeżeli instalacja solarna ma wspomagać ogrzewanie pomieszczeń budynku, stosuje się zasobniki dwupłaszczowe;
- regulator, służący do sterowania instalacją w taki sposób, aby jak najbardziej wykorzystać energię słoneczną;
- pompa obiegowa, wymuszająca przepływ cieczy w instalacji, co z kolei umożliwia transport ciepła;
- grupa bezpieczeństwa - na którą składa się naczynie zbiorcze, zawór bezpieczeństwa oraz manometr. Są to niezbędne elementy każdej instalacji grzewczej zabezpieczające je przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia;
- hamulec grawitacyjny, czyli zawór, który uniemożliwia przepływ płynu przez instalację po wyłączeniu pompy obiegowej;
- odpowietrznik automatyczny, którego zadaniem jest usunięcie z rur powietrza, które uniemożliwiałoby krążenie w nich cieczy.

Wskazać również należy, że zamiast wszystkich powyżej wymienionych urządzeń, można spotkać się z tzw. stacją solarną, na którą składają się w/w urządzenia (poza kolektorami i zasobnikiem na wodę) fabrycznie umieszczone w obudowie ochronnej.
Oczywiście można spotkać również instalacje solarne grawitacyjne, które nie posiadają pompy obiegowej, ale ta kwestia wymaga odrębnych rozważań.

Komentarze