Podstawy - Co to jest biomasa?

Jednym z najbardziej znanych form odnawialnych źródeł energii jest energia pochodzenia słonecznego. Rzadziej stosowana i nieco mniej znana jest biomasa, która becnie stanowi około 10% energii, jaka jest zużywana na całym świecie.

Pojęcie biomasy
W powszechnie dostępnych słownikach, możemy znaleźć informację iż biomasa jest to frakcja produktów, która ulega biodegradacji. Są to różnego rodzaju odpady, a także pozostałości z produkcji rolnej. Zaliczają się do niej również biogazy, a także odpady przemysłowe oraz komunalne, które również są biodegradowalne.

Obecnie możemy wyróżnić kilka rodzajów biomasy. Warto wiedzieć, iż do celów energetycznych wykorzystywane są między innymi drewno, odchody zwierząt, osady ściekowe, słoma, specjalnie uprawiane wodorosty, odpady organiczne takie jak łodygi kukurydzy i trawy a także oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce. Często są to odpady, które trafiają do koszy na śmieci, a mogę być wykorzystywane w celach pozyskania energii.

Zalety biomasy
Główną zaletą biomasy jest fakt, iż jej spalanie jest bardziej korzystne dla naturalnego środowiska, niż w przypadku spalania paliw kopalnianych, które generują dużą ilość zanieczyszczeń, zawierających między innymi szkodliwą siarkę oraz inne pierwiastki. W praktyce jednak okazuje się, iż bilans dwutlenku węgla jest znacznie mniej korzystny niż wynika to z obliczeń teoretycznych. A to wszystko za sprawą emisji CO2 w trakcie produkcji oraz transportu biomas. Warto pamiętać, że biomasa jest jednym z odnawialnych źródeł energii, dzięki któremu mozliwe jest zmniejszenie zużycia naturalnych surowców Ziemi. Dlatego też jeżeli jes to możliwe warto zastanowić się nad jego wykorzystaniem.

Tagi: 

Komentarze