Podstawy - Co to są biopaliwa i dlaczego warto z nich korzystać?

Zapotrzebowanie na energię utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Problemem jest jednak dość gwałtowne uszczuplanie zasobów węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej. Te tradycyjne źródła energii nie tylko są surowcami nieodnawialnymi, ale także ich wykorzystywanie w przemyśle i codziennym życiu niesie poważne zagrożenia związane zarówno z zanieczyszczeniem, jak i degradacją naszego środowiska naturalnego. Trudno się więc dziwić, że szukano alternatywy dla tych surowców energetycznych i stały się nią produkty pochodzenia organicznego, roślinnego lub zwierzęcego, zwane biomasą, która stanowi podstawę do produkcji biopaliw.

Rodzaje biopaliw
Z biomasy można wyprodukować trzy rodzaje biopaliwa, czyli stałe, ciekłe lub gazowe. Biopaliwa stałe są to przetworzone odpady roślinne, przede wszystkim pellet z odpadów drzewnych w formie granulatu, ale także słoma lub kompost w postaci brykietów lub kostek. Tego typu biopaliwa stałe są z powodzeniem wykorzystywane do ogrzewania wszelkich pomieszczeń, także domów jednorodzinnych.

Biopaliwa ciekłe (płynne) stanowią substytut lub dodatek do benzyny lub oleju napędowego. Otrzymuje się je w wyniku fermentacji, estryfikacji lub hydrolizy. Najczęściej wykorzystywanymi produktami do produkcji biopaliw płynnych jest len, rzepak, soja, słonecznik, czy ziemniaki. W Stanach Zjednoczonych jest to przede wszystkim kukurydza.

Biopaliwa gazowe powstają wskutek beztlenowej fermentacji odpadów produkcji rolniczej takich, jak obornik czy gnojownica. Uzyskany dzięki temu biogaz może zostać wykorzystany jako paliwo do pojazdów, ale nie tylko. Ma również szerokie zastosowanie w przemyśle. Spalanie w specjalistycznych kotłach daje energię cieplną przekazywaną bezpośrednio do instalacji centralnego ogrzewania, więc zastępuje gaz ziemny. Biogaz również bywa wykorzystywany do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej.
Jak widać, możliwości zastosowania biopaliw są naprawdę rozległe i dotyczą niezwykle istotnych kwestii związanych zarówno z przemysłem, jak i codziennym życiem człowieka. Na pewno zwiększa się poziom bezpieczeństwa energetycznego, a jednocześnie, stosowanie biopaliw pozwala na rozwój obszarów typowo wiejskich i daje większe możliwości dodatkowych dochodów dla rolników.